Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten_er_klar2

Rådmannen

Publisert . Sist endret . i kategorien Rådmannen

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Han har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer rådmannen sine fullmakter til administrasjonen.

Kommuneloven pålegger oss å drive aktiv informasjon om den kommunale virksomheten. Kommunens nettside er en viktig del av dette arbeidet.

Fungerende rådmann i Farsund kommune er Just Quale

 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens ledergruppe består av:
Kommunalsjef drift Just Quale
Kommunalsjef levekår Anne-Margrethe Tjøtta Johnsen
Kommunalsjef oppvekst Lena Rannestad Kloster
Personal og organisasjonssjef Olaf Eikeland
Økonomisjef Anita Ore
Leder for fellesfunksjoner Anja Pettersen
 
Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: