Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
images/los-strukturen/skole-utdanning.jpg

Lister PPT

Publisert . Sist endret . i kategorien Lister PPT

Kommunune, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngal og Farsund har etablert en felles PPT-tjeneste (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) kalt Lister PPT. Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Farsund kommune som vertskommune.

pdfLister PPT - evalueringsrapport desember 2013

Lenke til mer info og skjema

PPT har et nært samarbeid med skole, barnehage og voksenopplæring og arbeider for at opplæringen skal tilrettelegges for den enkelte bruker. I Opplæringsloven heter det at "Tjenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elevar med særlige behov."

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder Hanne Kristin Lervik
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 01
E-post:
 
Avd. Flekkefjord og Sirdal:
Besøksadresse: Helsehuset, 4400 Flekkefjord
Telefon: 38 38 20 00
 
Avd. Kvinesdal:
Besøksadresse: Rådhuset i Kvinesdal, Nesgata 11
Telefon: 38 38 20 00
 
Avd. Lyngdal:
Besøksadresse: Rådhuset i Lyngdal, Prost Birkelandsgate 4
Telefon: 38 38 20 00