Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten_er_klar2

Helse og omsorg

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse og omsorg

2016 Anne Margrethe Tjøtta Johnen helTjenesteområdet levekår består av10 driftsenheter som gir sykehjemstjenester, hjemmesykepleie og praktisk bistand til eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser, medisinsk rehabilitering av funksjonshemmede, lege-, fysio- og ergoterapitjenester til kronisk syke i alle aldre. Videre ytes psykiatrisk sykepleie, sosiale tjenester og spesialpedagogiske tjenester samt tjenester til flyktninger.

Området ledes av kommunalsjef Anne-Margrethe Tjøtta Johnsen.

Under samme tjenesteområde sorterer også kommunal kjøkkenservice.

Felles for tjenestene er at de retter seg mot alle aldersgrupper i befolkningen, men mest mot voksne og eldre med fokus på dekning av sosial- og levekårsrelaterte behov.

 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: