Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Landbruk

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Enheten har det faglige ansvaret for kommunens forvaltning av jordbruk, skogbruk, vilt – og innlandsfiske og drift av kommunale skoger og jordbruksarealer. Enheten er bemannet med 3,3 årsverk. Enheten er saksbehandlere for hovedutvalg for landbruk og viltnemnda. Prosjekt Sørnorsk Kystnatur er tillagt enheten administrativt og ledes av en egen styringsgruppe. Enheten også delaktig i prosjekt Skjærgårdspark.

 Enheten skal tilrettelegge forholdene for rasjonelle og livskraftige bruk gjennom aktiv arealforvaltning med særlig fokus på miljø og kulturlandskapet. Den primære målgruppen er grunneiere med landbrukseiendom, ca. 530 enheter, der ca. 200 er aktive landbrukseiendommer. I tillegg yter enheten bistand til annen offentlig forvaltning og kommunens enheter, næringsliv og det generelle publikum.

Enhetsleder er Jan Fredrik Sundt.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: