Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten_er_klar2

Drift

Publisert . Sist endret . i kategorien Drift

2016 Just Quale helTjenesteområet drift består av Teknisk drift, Teknisk forvaltning, Landbruk og Havnevesenet.

Området ledes av kommunalsjef Just Quale.

Virksomheten har ansvaret for de fleste tekniske og beredskapsmessige funksjoner i kommunen.
Oppgaver som ligger til teknisk sektor er blant annet bygging og drift av kommunale veier, drift av vannverk og avløpsanlegg, arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbrukssaker, vilt- og innenlandsfiske, offentlig skogrådgivning og myndighet og forvaltning av kommuneskogen. I tillegg kommer planlegging, utbygging og drift av havnene. Renovasjonstjenesten kjøpes av renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS som eies 100 % av de 2 kommunene. Brann- og redningstjeneste og brannforebyggende arbeid har fra 01.01.04 vært innlemmet i det interkommunale selskapet Brannvesenet sør IKS.
 
 
Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: