Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund-by

Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Farsund kommune

Farsund kommune er organisert som en 2. nivåmodell med 2 styringsnivåer:
1. Rådmannsnivå
2. Resultatenheter.

Det overordnede samordningsansvaret ligger på Rådmannsnivået. Innenfor tjenesteenhetene har resultatenhetene betydelige fullmakter innenfor områdene drift, økonomi og personal.

Sentrale administrative "fellesfunksjoner" er samlet i stab og støtteenheter. Stab og støtteenhetene rapporterer direkte til rådmannsnivå. Stabsfunksjonene har forvaltnings-, rådgivnings-, samordnings- og planleggingsoppgaver innenfor felt som skole, helse og omsorg, samfunnsplanlegging og budsjettarbeid.

Støttefunksjonene er spesialister på fellestjenester som lønn, regnskap, sekretærfunksjoner og arkiv.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post:.