Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Postlister

Publisert . Sist endret . i kategorien Postlister

Farsund kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: sakarkiv, landbruksarkiv, byggesakarkiv , planarkiv og arkiv for landbruk stønader fra staten (LANST)). Alle offentlige dokumenter blir også lagt ut som fulltekstdokumenter via postlisten. Postlisten publiseres med to dager forsinkelse pga. av internkontroll og kvalitetssikring.

post  eInnsyn

Farsund kommunens personalarkiv, elevmapper, barnemapper publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, Lister PPT, Voksenopplæringen og Lister barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.
Dokumenter som er merket UP (unntatt publisering) ligger ikke tilgjengelig på nett, disse kan du få ved å henvende deg til kommunen.
 
Dokumenter som er unntatt offentlighet kan en begjære innsyn i, begjæringen sendes .
 
Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider: Offentleglova.
Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner på følge side: Rettleier til offentleglova.