Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Tilkallingsvikarer - helse- og omsorgstjenester 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Tilkallingsvikarer – helse- og omsorgstjenester 2018

Farsund kommune søker etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar innen helse- og omsorgstjenestene.

Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2018.

Helse- og omsorgstjenestene i Farsund kommune er pr. d.d. inndelt i 8 enheter.

Institusjonstjenester
Tjenesteenhetene utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enhetene består av institusjon med dementavdeling, korttidsavdeling med rehabilitering og avlastning, døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp, dagtilbud, langtidsavdeling og kjøkken.

Hjemmebaserte tjenester/ enhet for funksjonshemmede
Tjenestene uføres i brukers hjem og i omsorgsboliger med tilknyttet bemanning. Tjenestene består av individuell hjelp i form av blant annet hjemmesykepleie, hjemmehjelptjenester, opplæring, habilitering og rehabilitering. Innenfor enhet for funksjonshemmede gis det også avlastning til barn/unge og dagaktivitetstilbudet Aktivitetshuset.

Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester
Tjenesteenheten gir psykisk helsehjelp, drifter boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med ulike hjelpebehov samt dagtilbudet Treffpunktet.

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:
• vernepleiere
• sykepleiere
• miljøterapeuter (min. 3-årig relevant høyskoleutd., fortrinnsvis helse- og sosialfaglig)
• helsefagarbeider/ hjelpepleier/ omsorgsarbeider/ aktivitør
• kokk
• praktisk bistand (hjemmehjelp)
• assistenter
• syke- og vernepleierstudenter

Dersom en har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver kan dette oppgis i søknaden i eget felt merket ”arbeidssted”. Feltet «Utdanning» må fylles ut av de søkerne som har tatt utdanning. Kun fullstendige søknader vil bli vurdert.

Det vil ikke bli sendt ut svarbrev til søkerne. Når det er behov for flere vikarer vil søkerlisten bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju/ samtale.

Denne søknaden erstatter ikke søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Følg med på kommunens hjemmeside eller i avisene for fortløpende informasjon om ledige stillinger.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til personalkontoret, tlf. 38 38 20 00.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Farsund kommune.

Søknadsskjema finner du her:  

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling

 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).