Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

 

Ny matrikkellov gjelder fra 01.01.2010.

Matrikkellovens § 13 sier at lovlig opprettet umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn, kan matrikuleres når eiendoms- og festeretten kan dokumenteres gjennom avtale eller annet rettsgrunnlag.

Umatrikulert grunn (matr.forskr. § 2 bokstav l.)
"Umatrikulert grunn(er) grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer."

I den forbindelse påpekes at en umatrikulert eiendom (veigrunn), kan matrikuleres, selv om området i matrikkelkartet ser ut som den hører til en annen eiendom. Det er ikke noe vilkår at området ligger som eierløs teig fra før.

Presisering: Det som skal registreres er eiendomsforholdet til veien – ikke eiendomsgrensene.

Overgangsordning for offentlig vei- og jernbanegrunn – MF § 69.
Eksisterende umatrikulert grunn som benyttes til offentlig veg eller jernbane, kan matrikuleres uten at det avholdes oppmålingsforretning dersom den som hevder å være eier av enheten (veien), setter fram krav om det og matrikuleringen er fullført innen 31. desember 2012.

Etter at matrikuleringen er gjennomført kunngjøres dette på nytt samtidig med at brev og kart sendes alle grunneiere som grenser inntil aktuell vei med opplysninger om klageadgang og klagefrist, jfr. matrikkellovens § 46 1. ledd.

Historikk:
Ved kommunesammenslåingen i 1965 gikk alle offentlige/kommunale veier fra de tidligere kommunene Farsund, Lista, Herad og Spind inn i storkommunen Farsund.

I ettertid har Farsund kommune gjennom politiske vedtak fra Statens Vegvesen overtatt til kommunalt vedlikehold en rekke nedlagte fylkesveier.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier, drifter/vedlikeholder av nedenstående kommuneveier fremsatt krav om eierskap til veigrunnen ved at denne blir matrikkelført og gitt ny registerbetegnelse med Farsund kommune som grunneier.

Eventuelle merknader til forestående matrikulering av den enkelte kommune vei sendes skriftlig til Farsund kommune,
teknisk drift innen 9. juli 2012.

Ytterligere informasjon kan rettes til Farsund kommune v/Servicetorget eller teknisk etat v/Johnny Johnsen.

For å åpne kartvedlegg: Klikk på veinavnet.

{tab=Lista / Farsund     }

pdfBausje Tjørve (Tjørveveien)

pdfBiland - Nordre vei (FV 43)

pdfBorhaug skole (Postveien-Havneveien)

pdfDuvold

pdfEgeland - Trøyborg - Grostøl

pdfEikvåg brygge

pdfEllestrand - Elle

pdfFrøylandsveien

pdfGullsmedbakk - Ugjell

pdfHananger (gammel Fylkesvei)

pdfHanangervannet - Havik

pdfVei langs Hanangervann (nedlagt fylkesvei)

pdfHasselnøtta

pdfHauge østre- Haugestrand

pdfHeiastrand - Bjørnestad

pdfHelvik - Helvik Brygge

pdfHeskestad - Levold

pdfHeskestad -Militærveien

pdfKalleberg

pdfKjørrefjordveien (gml. Riksvei 43)

pdfVei til Kjørrefjord båthavn

pdfListeid arm

pdfLundevåg brygge

pdfMabergveien

pdfMeberg - Skeibrok - Nordberg - Fv 654

pdfMosvold - Listerveien (gårdsvei)

pdfNesheim

pdfNordhassel - Riksvei 43

pdfNybrua - Åmdal - Leide

pdfSigersvoll arm

pdfSigersvollgården

pdfSjøbakken Loshavn

pdfSkeibrok -Hervoll

pdfSkeime Nedre (parsell til Vanse stadion)

pdfSkeime Øvre

 pdfSkjoldnes

pdfSkjoldnes snuplass - Kjellsviga

pdfSnabbe - Rødland

pdfSnekkestø - Senekre

pdfStave - Verevågen

pdfStokke - Riksvei 43

pdfSudland - Rødland

pdfTingvollen

pdfTjørve - Tjørvehavn

pdfTorp

pdfVanse kirke - Klokkhammer - Skeimemona

pdfVere - Stavestø (fram til Markeleet)

pdfVigan - militærveien

pdfVigmostad

pdfØymona

pdfØsthassel - Østhasselstrand

pdfØyvold 

{tab=Herad     }

pdfDrange - Klungeland

pdfFulland - Fulland Brygge

pdfGrimestad - Egeland

pdfHoveland Fulland

pdfHøylandsveien

pdfHålandstrand komunal del

pdfKvernhusmyra - Bulæg

pdfKvåle - Grimestad

pdfLahelle

pdfLitlandstrand - Litland

pdfLog - Framvaren

pdfMørtetjønn - Espeland

pdfSande - Bøen - Strømsland bro med fradrag

pdfSande - Log

pdfSandvikdal - Sandvik

pdfSandvikstrand - Sandvik

pdfSvindal - Tosås

pdfSævelandsvann - Sæveland

pdfSævelandsveien sør (ytre)

pdfTosås

pdfÅpta

{tab=Spind     

pdfBerghøydne - Lyngdal grense

pdfBjørga

pdfBjørnevåg - Lyngdal grense

pdfDjupvik - Spinnanger - arm til Våge

pdfDåreid - Hogga

pdfErtsaker - Ertsakerstrand

pdfFarbrot - Spinnanger

pdfEspeland - Viken

pdfGrobo

pdfHavik

pdfHavik - Bekkevik

pdfHelle

pdfLyngsvåg - Lyngsvågstrand

pdfReisvåg - Ødegård

pdfRødland - Ertsaker

pdfSandvik - Viestad - Fidje - Hovden

pdfSkarstein - Skarstein brygge

pdfSævik - Egeland - Årikstad

pdfTranevåg - Skarstein

pdfVik

pdfViken - Vestre Hovden