Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Artikkelindeks

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Dette er en modell som er utviklet av "Det kriminalitetsforebyggende råd" (KRÅD) til bruk i norske kommuner, og er i tråd med regjeringens satsing på forebyggingsarbeid.

SLT handler om å legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Et hovedpoeng med SLT-modellen er at den er ledelsesforankret i både kommunen og politiet. Det er derfor den kalles en samordningsmodell, ikke en samarbeidsmodell.

De færreste klarer å ha full oversikt over andre enn sine egne fagfelter. Samtidig er tverretatlig kjennskap og samarbeid avgjørende viktig for at forebyggingsarbeid skal lykkes.

Da er det ikke nok med entusiasme. Det trengs en struktur.

Som SLT-koordinator vil jobben bestå i å ha en oversikt over de ulike aktørene, samt i best mulig grad bistå med å koordinere behov og ressurser. Videre er ønsket å være en pådriver, inspirator og et bindeledd i SLT-nettverket. Med en fast SLT-koordinator sikres også Farsund Kommunes behov for kontinuitet i et nettverk der noen kommer og noen går.

Koordinasjonsarbeidet retter seg mot konkrete mål som er satt opp av det styrende nivået på øverste plan i kommunen. Altså den såkalte styringsgruppen. Her deltar rådmann, ordfører, lensmann og de andre kommunalsjefene. Det er herfra SLT-koordinatoren får sitt mandat og sin myndighet.

I tillegg til styringsgruppen, har vi en arbeidsgruppe. I arbeidsgruppen sitter representanter for de som daglig er i kontakt med barn og ungdom. Her er det også en representant fra politiet og en fra teknisk etat. SLT-koordinatorens oppgaver kan altså være mange og varierte. Siden stillingen er nyopprettet og i startfasen, så er dialog med SLT-koordinatorer i andre kommuner nyttig for å finne ut hvordan de har løst sine oppgaver.