Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Feide

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Logo FeideFeide er innført ved mange universiteter og høyskoler og ved de fleste fylkeskommunale skoler. Farsund kommune startet arbeidet med innføring av Feide for sine skoler høsten 2010. Ved skolestart høsten 2011 fikk alle ansatte i Farsund-skolen en Feide-bruker. Kommunens elevene ble koblet på Feide ved skolestart 2012. Farsund kommune var den andre kommunen i Agder-fylkene som innførte Feide for alle sine brukere i grunnskolen.

Med en Feide-bruker kan man på en sikker måte logge seg på digitale tjenester som brukes i skolen. Eksempler på tjenester er: læringsplattformer, ressursportaler med digitale læremidler, multimediearkiv, karakter- og fraværssystemer, samt en rekke andre verktøy beregnet på utdanningssektoren.

"En kode i mitt hode"
Før innføringen av Feide måtte man gjerne registrere seg manuelt på hver enkelt nett-tjeneste og endte da opp med mange brukernavn og passord. I tillegg måtte brukeropplysninger registreres og lagres hos tjenesteleverandørene. Etter innføringen av Feide er det skoleeier som forvalter brukeropplysningene og identitetene. Feide gjør det også mulig å logge på digitale tjenestene uten at tjenesteleverandøren trenger å lagre opplysninger om brukeren eller vite brukerens identitet. Brukeren kan benytte samme brukernavn og passord på alle tjenester som støtter Feide-pålogging. Systemet gir også gi elevene innsyn i hvilke data som utleveres til tjenesteleverandørene.
 
Mer informasjon
Dersom du ønsker å vite mer om Feide kan du besøke Feide.no. Der vil du finne veiledningsfilm og demonstrasjon av systemet. Spørsmål om Farsund sin Feide-implementasjon kan sendes til kommunens prosjektleder.
 
Kontaktinformasjon
 
Prosjektleder Trond Andresen
Telefon: 94 52 11 32
E-post:
 
Lenker: