Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Sørnorsk Kystnatur

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Artikkelindeks

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Verneområdene byr på et bredt spekter av naturkvaliteter og kulturminner som er lett tilgjengelige innenfor korte avstander.

Listerkysten skal bli en arena for forskning, bygging av kompetanse og formidling av kunnskap med fokus på natur og reiseliv. Et mål med prosjektet er å friste flere til å besøke regionen, skape nye produkter for reiselivet og ta bedre vare på naturkvalitetene. Ved å legge til rette for naturopplevelser og skjøtsel skal prosjektet stimulere til økt verdiskapning og bevaring av naturarven.

Verdiskaping skal skje ved ny dialog og aktivt samarbeid mellom forvaltningsmyndigheter, reiselivs- og landbruksnæringen. Reiselivsaktørene skal profesjonaliseres. Viktige tiltak er tilrettelegging for naturopplevelser og målstyrt forvaltning av verneområdene der bruk står sentralt.