Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Matrikuleringen omfatter flg. gater/offentlig veigrunn:

  • gnr.322. bnr.1,2,3,4 - Strandgt/Havnegt/Skipperveien/Lauervik Terrasse (tidl. F.V 687).
  • Gnr.331.bnr.1,2, del av 3 – Kirkegt/Sundeveien/Lundeveien (tidl. F.V. 651).

Vegene er i samsvar med vedtak i Farsund kommunestyre og Vest-Agder Fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel nedklassifisert til kommunal vei.

Farsund kommune erklærer i tillegg å være eier av følgende umatrikulerte kommunale gater/veier/arealer i Farsund sentrum:

  • GATER: Vestersiden/Jochum Lunds Plass/Torvgt./Kjørboesgt./Storgt./Listerveien/Nytorvet/Hejdesgt./ Sundeveien/Løkkeveien/Listerveien (sløyfe).
  • Arealer/off. veggrunn: Møllehaugen/Torget m/torg allmenning /Jansens Plan/Verven (begge sider av broa til Gåsholmen).

Presisering: Det som skal registreres er eiendomsforholdet til veien – ikke eiendomsgrensene.

For mer informasjon, se kart

Spørsmål kan rettes til Farsund kommune v/ Servicetorget eller teknisk drift v/Johnny Johnsen.

Eventuelle merknader til forestående matrikulering sendes skriftlig til Farsund kommune, Teknisk drift, postboks 100, 4552 Farsund innen 16. november 2012.