Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelle tema

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Næringsparken teller ferdig opparbeidet 22 tomter hvorav 1. byggetrinn bestående av 9 tomter av variert størrelse, er ferdig planert og opparbeidet med infrastruktur. Trinn 1 vil være byggeklar 01.04.2010.

Feltet tilrettelegger for næringsvirksomhet, lett industri, varehandel etc.

Beliggenhet
Området ligger sør for RV 43 i avstand 1 km fra Vanse sentrum og 5 km fra Farsund sentrum.
 
Reg.plan m/bestemmelser
Planen m/bestemmelser og kart (hvorav også 1. byggetrinn fremgår), sammen med annen informasjon kan sees på disse lenkene: pdfRøssevika næringspark - informasjon til tomtekjøpere og pdfRøssevika næringspark - kart 
 
Interessenter som ønsker tomtetildeling bes henvende seg til Farsund kommune på telefon 38 38 20 00 eller pr e-post: