Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelle tema

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

pdfLedige tomter - oppdatert februar 2017

Ved oppslag i kart kan du se på tomtenes beliggenhet. Det kan bli små justeringer av arealet på den enkelte eiendom ved oppmåling, prisen justeres deretter. Det foreligger målebrev kun på et fåtall av tomtene.

I tillegg til oppgitt tomtepris vil det påløpe ca. kr. 35.000,- pr eiendom knyttet til oppmålingsgebyr, tilknytningsgebyr for vann- og kloakk samt tinglysningsgebyr.

Det kan være interessenter til noen av tomtene, slik at de er reservert, men de fjernes ikke fra listen før ved salg. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 38 38 20 00 for nærmere informasjon.