Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Veinavn

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelle tema

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Beskrivelse veistrekning / område Kartlink PDF
Fra fv.653 ved Litlandstrand til Litland med arm Havås pdf[1-H]
Fra fv.653 Drange til Klungland pdf[2-H]
Fra fv.653 ved kryss Tosåstjødna til Svindal med arm Tosås pdf[3-H]
Fra fv.653 gjennom Edvard Sannes hyttefelt, Åpta pdf[20-H]
Fra fv.652 til Egeland i Herad pdf[7-H]
Fra fv.652 til Sandvik i Herad pdf[8-H]
Fra fv.652 til Bulæg pdf[9-H]
Fra fv.652 til Åsen i Herad, veiparsell vest for Urevannet pdf[26-H]
Fra fv.652 - Åsen i Herad, hyttefelt øst for Urevannet pdf[27-H]
Fra fv.465 via Volland og Sande til fv.465 (ved sjøen) pdf[11-H]
Fra fv.465 gjennom gårdsvei Briseid til kryss Sande ved 136/79 (like vest for tidl. prestegård) pdf[12-H]
Fra kryss Briseid (ved Herad kirke) til Log pdf[13-H]
Fra fv.465 - hyttefelt ved Homsund 136/1 (Sande) pdf[113-H]
Fra fv.465 til Sæveland St. pdf[4-H]
Fra fv.465 til Leif Dranges hyttefelt, Åpta pdf[5-H]
Fra fv.465 Kvåle til kryss fv. 652 Grimestad pdf[6-H]
Fra fv.465 kryss ved Åpta misjonssenter til fv. 654 (ved broa på Åpta) pdf[22-H]
Fra fv.465 via fv. 654  Åpta og Drange til kommungrense Lyngdal pdf[21-H]
Fra fv.465 til Meland pdf[115-H]
Fra kryss Hoveland via Sæveland ytre til Sævelandsstranda pdf[33-H]
Fra fv.680 til Fulland pdf[32-H]
Fra fv.680 - Saltnes pdf[24-H]
Fra fv.680 til Høylandstø pdf[23-H]
Fra fv.680 til Høyland / Fidjan pdf[34-H]
Fra fv.465 Hoskuldsnes via fv.680 Ravneheia til fv.465 Sande pdf[10-LH]
Fra fv.654 ved Ore skole til kryss ved Listeid eller Elle *alt. til fv.465 Gjervollstad pdf[28a-LH]
*Alternativt egen veiparsell fra fv.465 Gjervollstad til kryss ved Listeid eller Elle pdf[28b-HL]
Fv.43 Kjørrefjord til kryss Åpta/Lyngdal eller *alt. kommunegrense Kvinesdal pdf[29a-LH]
*Alternativt egen veiparsell fra fv.465 kryss Åpta/Lyngdal til kommunegrense Kvinesdal pdf[29b-H]
Fra fv.465 til Øyvoll (område) pdf[120-L]
Fra fv.680 til Bjørnestad med arm Brattestø, Hovden og Bjørsvika pdf[121-L]
Område Øyhovden (mellom Øyvoll og Bjørnestad) pdf[122-L]
Område Slettestrand (bebyggelse mellom Sellegrod og Beiske) pdf[44-L]
Område Beiske pdf[45-L]
Fra Straumen bro via Bøensbakken til fv.465 Kjerringdalen pdf[72-L]
Fra fv.465 ved Hanesund bro via Lindland til Straumen bro pdf[36-L]
Fra fv.652 til Frøysti med arm Knustad pdf[14-L]
Fra fv.652 til Sigersvollstrand pdf[15-L]
Fra fv.652 til Ellestrand pdf[16-L]
Fra fv.652 til Listeid med arm Helgestø pdf[17-L]
Fra fv.654 kryss Rudjordsdalen via Ellenes til Vigan pdf[18-L]
Fra fv.680 via Halland og Nørskår til Rødland på heia pdf[31-L]
Fra fv.680 via Nørskårstranda til Sellegrod pdf[35-L]
Fra fv.679 Helvik via Frestad til Eitland pdf[37-L]
Fra fv.43 til Østhasselstrand pdf[38-L]
Fra fv.43 Kådesvingen til vei Østhasselstrand pdf[39-L]
Fra fv.43 via Nordhassel tilbake til fv.43 pdf[40-L]
Fra fv.43 til Skollevoll pdf[41-L]
Fra fv.43 til Nesheim pdf[96-L]
Fra fv.651 Søndre vei - veiparsell Bryne (mellom Anna Staves vei og Listaheimen) pdf[74-L]
Fra fv.651 ved Montèr Vanse til pukkverk Vatne Østre pdf[102-L]
Fra fv.651 ved Hanangermona til Havika pdf[94-L]
Fra fv.651 - Hanangermona pdf[95-L]
Fra fv.654 via Nordberg til kryss ved Skeibrok eller *alt. Hervoll pdf[97a-L]
*Alternativt egen veiparsell fra kryss ved Skeibrok til Hervoll pdf[97b-L]
Fra fv.654 via Meberg til kryss ved Skeibrok pdf[98-L]
Fra kryss kom.veg til Meberg (område) pdf[110-L]
Fra fv.654 kryss Nordberg til kryss Snekkestø eller *alt. fv.652 Heskestad pdf[100a-L]
*Alternativt fra fv.652 Heskestad til kryss Snekkestø pdf[100b-L]
Fra fv.654 til Penne pdf[101-L]
Fra fv.463 Oreveien via Kotland og Vetland til fv.655 Gullsmedbakkveien pdf[112-L]
Fra fv.463 ved østre port flyplassen til fv.463 vestre port flyplassen pdf[103-L]
Fra fv.679 Helvikveien til Straumsland (område) pdf[107-L]
Fra kom.veg ved Stemman til Trøyborg med arm Grostøl pdf[108-L]
Fra fv.655 til Sudland pdf[42-L]
Fra fv.655 til Åmdal (område) pdf[43-L]
Fra fv.655 ved kryss Gullsmedbakk til Ulgjell pdf[109-L]
Fra fv.655 Gullsmedbakkveien til Halland (område) pdf[118-L]
Fra fv.655 Gullsmedbakkveien til Reisvoll (område) pdf[119-L]
Evt. veinavnendring av Nordbygdveien, gjelder fra kryss ved Langåker gjennom Stave og Vere til kryss Nordtun pdf[111-L]
Helvik boligfelt - hovedåre pdf[116-L]
Helvik boligfelt - andre strikkvei til venstre pdf[117-L]
Færøy pdf[19-L]
Tjuvholmen (øy mellom Store Egerøy og Prestøy) pdf[89-L]
Lille Egerøy (øy sør for Store Egerøy) pdf[90-L]
Svenholmen (holme mellom Eikvåg og Store Egerøy) pdf[91-L]
Store Egerøy pdf[92-L]
Skotteholmen (holme like ved Store Egerøy) pdf[93-L]
Kryss kom.veg til Reisvåg (område) pdf[30-S]
Fra fv.43 ved Viksvannet til Vik pdf[46-S]
Fra fv.43 ved Farbrot til krysset etter bom kommunal vei pdf[47-S]
Fra fv.43 ved Kollemo barnehage/kommunegrensen til Spindanger med arm Buvika pdf[48-S]
Fra fv.43 via Havik til Havikbukta pdf[50-S]
Fra fv.43 Havikmyra via Birkenes og Espeland tilbake til fv.43 ved Vassenden pdf[52-S]
Fra fv.43 ved Udestadtjønna til kryss fv.666 ved Årikstad pdf[53-S]
Fra fv.43 ved Udestadtjønna via Bjørnestad tilbake til fv.43 ved Farbrot pdf[54-S]
Ved fv.43, veisløyfe mellom Udestad og Vassenden/Viksvann (187/2) pdf[99-S]
Fra fv.666 ved kryss Bekkeviktjønna til Bekkevik pdf[51-S]
Fra fv.666 ved Espeland via Viken til Vestre Hovden pdf[64-S]
Fra fv.669 til Dåreid pdf[55-S]
Fra fv.669 til Grobo pdf[56-S]
Fra fv.669 til Bjørga/Bjørnestad N. pdf[57-S]
Fra fv.669 til Forberg pdf[58-S]
Fra krysset ved Lonåstjønn til Våge pdf[49-S]
Fra fv.43 til Sævik ved Nenningsvann gnr/bnr 187/14 pdf[62-S]
Fra fv.43 via tidl. fylkesvei ved Spind grendehus med arm til Bryggetjønn pdf[63-S]
Fra kom.veg Skarstein Ytre gjennom Kvineset hyttefelt gnr/bnr 239/3 pdf[68-S]
Fra kom.veg Skarstein Ytre gjennom hyttefelt gnr/bnr 239/2 (like nord for Kvineset hyttefelt) pdf[69-S]
Fra kryss Viestad ved Gumpåsen til Sandvik i Spind pdf[70-S]
Fra kryss Viestad ved Gumpåsen til Viestad pdf[75-S]
Fra kryss Viestad via Skjølvika til Hovden med arm Fidje pdf[76-S]
Fra fv.656 - turistanlegget til Farsund Resort pdf[65-S]
Fra fv.656 til Indre Stautland pdf[66-S]
Fra fv.656 Helle til Hellestranda pdf[67-S]
Fra fv.656 til Lyngsvåg med arm Bervåg pdf[71-S]
Fra fv.656 ved Skarsteinbukta til Tranevåg pdf[77-S]
Fra fv.666 Rødland til Ertsakerstranda med arm til Agnekilen pdf[114-S]
Indre Bugdøy pdf[73-S]
Ytre Bugdøy pdf[83-S]
Ullerøy pdf[78-S]
Terøy pdf[79-S]
Flækholmen pdf[80-S]
Skarvøy pdf[81-S]
Lindholmen pdf[82-S]
Vestre Langøy pdf[84-S]
Midtre Langøy pdf[85-S]
Østre Langøy pdf[86-S]
Sandøy pdf[87-S]
Urøy pdf[88-S]

 Alle kartene kan lastes ned som en samlet PDF her. Oversikten med veibeskrivelsen kan lastes ned som PDF her.