Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Det kommunale selvstyre fyller 175 år

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Den 14. januar 1837 vedtok Kong Carl Johan formannskapslovene. Dermed kan det kommunale selvstyre i Norge feire 175 år i år. Med formannskapslovene ble det opprettet et nytt lokalpolitisk nivå både i byene og på landet, og vi fikk det vi i dag kjenner som kommuner.

Kommunene har hatt en formidabel vekst siden 1837. På 1800-tallet besto oppgavene stort sett av skolevesen, fattigvesen og veisaker.  På første halvdel 1900-tallet involverte kommunene seg bl.a. i kraftutbygging, landbruk, sosiale oppgaver og forsyningsoppgaver. Siste halvdel av århundret var preget av gjenreisning, regulering og boligbygging.

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) oppbevarer arkivene etter alle kommunene i Vest-Agder. I disse arkivene finnes store mengder med dokumentasjon om lokalsamfunnene og de enkelte innbyggere. Arkivene oppbevares i et felles arkivdepot i Kristiansand der de er tilgjengelige på en flott lesesal.

Les mer om IKAVA og kommunearkiver på www.ikava.no 

Farsund 1837Formannskapslovene ble vedtatt 14. januar 1837, men det tok likevel flere måneder før kommunene kom i gang med arbeidet. I dagens Farsund ble det etablert tre kommuner i 1837. Herad og Spind, Vanse og Farsund by. Det første møtet i Farsund formannskap ble holdt 15. juli 1837. På møtet ble prokurator Abel valgt til ordfører og kjøpmann Larssen til viseordfører.

Kilde: IKAVA. Farsund kommunes arkiv, formannskapsprotokoll 1837-1861.