Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kunngjøring av vedtatte kommuneplaner

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommunestyre har i møte 08.03.18 vedtatt følgende planer:

  1. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30
    Planens omfatter visjon, mål og strategier og beskriver en ønsket utvikling av kommunen og kommunesamfunnet frem mot år 2030.
  2. Kommunedelplan for Farsund-Lista
    Planen omfatter Listahalvøya og Farsund by. Planen fastsetter fremtidig arealbruk og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6.

Planene kan lastes ned fra: Vedtatte kommuneplaner
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages