Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Farsund kulturskole - søknadsfrist 15. april

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund Kulturskole tilbyr instrumental- og vokalundervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig og en individuell undervisningstime varer i 20 min. Det er mulig å søke om å få kjøpt ekstra undervisningstid hvis det er ønskelig. Gruppeundervisningen kan vare i 60 eller 90 min. Undervisningen omfatter også elevens deltakelse i samspillgrupper, minikurs, konserter, utstillinger og lignende.
Et viktig ledd i undervisningen er å gi elevene tilbud i å opptre for publikum.
Det undervises for tiden på: Piano, sang, tverrfløyte, saksofon, klarinett, gitar, el.gitar, el.bass trommer og band. Kulturskolen tilbyr gruppeundervisning innen visuell kunst og ballett og moderne dans.
Sound of Happiness er et kortilbud for mennesker med spesielle behov. I tillegg har kulturskolen startet et eget pop-kor. Musikkarusell et et nytt gruppetilbud for 1.-2.klassinger som starter opp fra høsten 2018. Undervisningen legges til den enkelte barneskole.

Det meste av undervisningen foregår på Ekko, flerbrukshuset i Farsund.
Undervisningen følger skoleåret og har de samme ferier og fridager som grunnskolen.

Skjema
Søknad Farsund kulturskole 

Opptakskriterier
Kulturskolen har som målsetting å gi alle søkere et undervisningstilbud. Hvis en av kapasitetshensyn ikke har elevplass til alle søkere i en disiplin, kan en alternativ disiplin tilbys eller det opprettes ventelister.
Voksne kan også søke, men barn og unge blir prioritert.
Påmelding
Både nye søkere og de som allerede har elevplass benytter kulturskolens elektroniske søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside.
Søkere får skriftlig beskjed om de har fått elevplass i løpet av juni.
Tar du ikke imot elevplassen, må kulturskolen ha skriftlig melding om dette senest 1.august. Overholdes ikke fristen betales full semesteravgift.
Elevbetaling
Elevavgift for et semester er 1350,-
Søskenmoderasjon er 50% for hvert barn etter det første, og ingen familier betaler for mer enn 2 hele elevplasser. Det gis ikke rabatt for deltakelse i flere fag.
Regning sendes fra kommunekassen fordelt på høst- og vårsemester. Oppsigelse av plass for vårsemester må leveres kulturskolen skriftlig, senest 1.desember. Overholdes ikke fristen betales full avgift for vårsemesteret.
Melding om fravær
Undervisningstimer som går tapt p.g.a. elevens fravær erstattes ikke. Kulturskolen ønsker at det gis beskjed til lærer/kulturskolerektor om elevens fravær.
Ved lærers sykdom prøver kulturskolen å skaffe vikar, men hvis dette ikke lykkes vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.
Leie av instrumenter
Kulturskolen har noen instrumenter til utlån. Instrumentleien er 500,- pr. semester for blåseinstrumenter og 300,- for gitarer. Ta kontakt ved behov.
Betalingssatser pr semester
En elevplass koster 1350,-
Sound of Happiness: 550,-
Pop-kor: 550,- (gratis hvis du har elevplass)
Spill i band: 550,- (gratis hvis du har elevplass)
Musikkarusell: 550,-
Visuell kunst: 1350,-
Ballett/Moderne dans: 550,-
Materialutgifter Visuell kunst: 150,-
Lov om kulturskoler
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) sier det slik i § 13-6.
Musikk- og kulturskoletilbod:
"Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles."
For krav om politiattest gjelder reglene i § 10-9.
Se mer om kulturskoler på denne adressen: Kulturskolerådet