Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Oppholdsbetaling skolefritidsordningen (SFO)

Publisert . Sist endret . i kategorien Skole og utdanning

Priser gjeldende fra 1. august 2016, jfr kommunestyrevedtak av 10.3.2016:
 
Farsund kommune har skolefritidsordning på alle grunnskolene; Borhaug, Farsund og Vanse
 
Full pris for SFO plass på ettermiddag er f.t. kr. 2100,- pr måned. I tillegg kommer det timepris på morgentilbud (se dokumentet "SFO-satser" nederst)
Det betales for 11 måneder i året.
 
Begynner barnet i SFO etter august regnes oppholdsbetaling for hel måned ved start i perioden 1.-14. og halv måned fra og med 15. og ut måneden.
Har man redusert tilbud betaler man for antall timer.
 
Andre satser:
 
Søskenmoderasjon = 25% på det eller de barna med færrest timer.
SFO - morgen: kr. 30,- pr time
SFO - makspris ved 5 ettermiddager: kr. 2100,- pr måned
SFO - kjøp av enkelttime: kr. 55,- pr time
SFO - kjøpe en hel dag (skolens ferier eller planleggingsdag) kr. 300,- pr dag.
Midlertidig dispensasjon til opphold i SFO (etter søknad): kr. 25,- pr time
Gebyr ved gjentatt for sen henting av barn fra SFO: kr. 250,-
 
Detaljert oversikt over betalingssatser: pdfsatser_-_fullstendig_oversikt.pdf