Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Satser for eiendomsskatt for 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatter og avgifter

I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane §§ 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2018 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61).

  1. Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7 ‰. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,25 ‰.
  2. Kommunestyret vedtok å øke det opprinnelige takstgrunnlaget med 10 % av verdien ved en kontorjustering - ihht eigedomsskattelova § 8 A-4. Takstene ble oppjustert med 10 % i 2013. Opprinnelig takstgrunnlag er dermed samlet økt med 20 % etter alminnelig taksering. 
  3. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon (§25).
  4. Etter Eiendomsskatteloven § 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter § 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 (”Bygning fredet av Fylkeskonservatoren).
  5. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.