Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Bevillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Individ og samfunn

Avgift for 2018 vedtatt i kommunestyret 14.12.2017:

Kunnskapsprøve om alkoholloven:

Pris: kr 400,-

Etablererprøve i forbindelse med serveringsbevilling:

Pris: kr. 400,-

Gebyr for skjenking og salg av alkohol:
 
§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser:
 
Salg:
- 0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,57 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 
Skjenking:
- 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1630,- for salg og kr 5100,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
 
For ambulerende bevilling (lukket selskap) betales gebyr på kr 360,- pr. gang.

Ved bevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement) betales gebyr med kr 1.000,- pr arrangementsdag