Digitalt Svar Ut innføres i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Digital post

 
     Digital post
Fra og med 15. April 2016 begynner alle kommunene i DDV å sende ut posten sin digitalt. Det du må gjøre som innbygger, er å velge hvilken digital postkasse du ønsker å motta post fra din kommune i.

Over 100 statlige virksomheter og kommuner sender post digitalt. Blant annet kan du få politiattest fra Politiet og utbetalingsmeldinger og vedtak fra NAV. Alle statlige virksomheter skal ta i bruk den digitale postkassen i løpet av 2016, og svært mange kommuner vil gjøre det samme. Kommunene i DDV samarbeidet innfører fra 15. April 2016 digitalt Svar Ut. For deg som innbygger, betyr dette at du får posten din raskere samlet på et sted. Du kan lese post fra stat, kommune og private virksomheter der du er, så lenge du har nettilgang.
 
Fordeler ved digital postkasse:
 • Tryggere enn all annen postgang.
 • Gratis å bruke.
 • Mottar og oppbevarer viktige brev ett sted, både fra private og offentlige virksomheter.
 • Får viktige brev der du er.
 • Brevene kan lagres så lenge du ønsker.
 • Sparer miljøet og reduserer offentlige avgifter.
Gradvis innføring:
I tiden som kommer vil du kunne oppleve å få post på papir fra det offentlige selv om du har opprettet en digital postkasse. Det fordi det tar tid før alle offentlige virksomheter tar i
bruk digital postkasse for alle tjenester.
I starten vil eksempelvis byggesaker bli sendt til digital postkasse, mens melding om tildelt barnehageplass sendes på papir.
 
Slik skaffer du deg en digital postkasse så snart som mulig (se norge.no):
 1. Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID.
 2. Gå til e-Boks eller Digipost for mer informasjon om den enkelte postkassen. Velg en av disse.
 3. Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.
Ved opprettelse vil din digitale postkasseadresse automatisk legges i det nasjonale kontaktregisteret. Du får en SMS fra Difi som bekrefter postkassevalget. Du er da klar til å ta imot post digitalt fra det offentlige. Når du får brev, blir du varslet på SMS eller e-post og må benytte ID-porten for innlogging.
 
Forskjellene mellom e-Boks og Digipost
Digipost eller e-Boks er likestilte, tilfredsstiller begge strenge sikkerhetskrav og det er opp til deg å velge den postkassen som passer deg best. Den største forskjellen er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra. Postkassene har også ulikt design og noe ulik funksjonalitet. Dette kan du lese mer om på nettsidene til de to postkassene. Man kan enkelt bytte postkasse om man ønsker det.
 
Parallell bruk av Altinn:
Altinn vil bli brukt parallelt med digital postkasse i en periode fremover. Et eksempel er selvangivelsen, som fortsatt kommer til Altinn. Målet er at all digital post fra det offentlige til innbyggerne skal gå til din digitale postkasse.
 
Reservasjon
www.Norge.no har man har anledning til å reservere seg mot kommunikasjon på nett.
 • Når man har reservert seg, vil man motta brevene på papir.
 • Dersom man aldri har benyttet offentlige tjenester på nett som krever innlogging via ID-porten, vil man fortsatt motta offentlig post på papir. Man trenger ikke reservere seg.
For virksomheter går posten direkte til Altinn.
For mer informasjon om digital postkasse se: http://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
 
 
Logo DDV