Her finner du oversikt over hvem som er valgt til de ulike utvalg, råd og nemnder i Farsund kommune for perioden 2015 - 2019:

Råd for funksjonshemmede 2015 - 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Utvalg, råd og nemnder 2015 - 2019

Det er valgt medlemmer med personlige varamedlemmer som følger:

 • Anne Svendsvoll, leder - personlig vara: Ann Karin Fladstad
 • Linda Buch Pedersen, nestleder - personlig vara: Bjørg Aasgaard
 • Sigmund Barøy - personlig vara: Almar Friestad
 • Alf Erik Martinsen - personlig vara: Pål-Andre Degerud
 • Vigdis Johansen - personlig vara: Bjørn Harald Mydland
 • Håkon Fuglestad - personlig vara: Gunn Trædal

 

Viltnemnd 2015 - 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Utvalg, råd og nemnder 2015 - 2019

Medlemmer:

 • Toni Helvig, leder
 • Bernt Arild Belland, nestleder
 • Kirsti Holmen
 • Leif Helge Larsen
 • Olive Nøtland
 • Jarl Abrahamsen

Varamedlemmer:

 • Hilde L. Larsen
 • Olaf Eikeland
 • Leif Jarle Kristiansen
 • Dag Malterud