Her finner du oversikt over hvem som er valgt til de ulike utvalg, råd og nemnder i Farsund kommune for perioden 2015 - 2019:

Valgnemnd 2015 - 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Utvalg, råd og nemnder 2015 - 2019

Ap: Ole Magnus Skretting - vara Ingeborg Flokenes

Krf: Henriette Ubostad, vara Jarle Håkon Egeli Pedersen

Sp: Mari Frieatd, vara Osmund Viken

Sv: Kjell Pedersen, vara Hedda Ovida Stølen

Pp: Magne Abrahamsen, vara: Linda Rhode

Frp: Ingrid Williamsen, leder, vara Alf Konradsen

H: Hilde Rullestad, vara Sigmund Barøy

V: Oddvar Hoveland, vara Ann Karin Fuglestad

Stemmestyrene 2015 - 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Utvalg, råd og nemnder 2015 - 2019

Farsund:

 • Ellen Ludviksen, leder
 • Johan Martin Mathiassen, nestleder
 • Jan Martinsen
 • Britt M. Torp
 • Margit Brøvig
 • Karen Johannessen
 • Jorun Brekne Johannessen
 • Johnny Johnsen
 • Kristian Rudjord
 • Henning Skumsvoll

Vanse:

 • Magne Flåten, leder
 • Unni Larsen, nestleder
 • Bente Bekkeheien
 • Asta Abrahamsen
 • Marie Sandnes
 • Geir Wormsen
 • Anne Helene Svendsen
 • Lailia Gabrielsen Barøy
 • Johnny Abrahamsen

Borhaug:

 • Karstein Martinsen, leder
 • Reidar H. Jørgensen, nestleder
 • Bjørg Elle
 • Torlaug Haugen
 • Signe Marie Storvik
 • Magne Abrahamsen
 • Jørgen E. Tønnessen
 • Marit Nilsen
 • Varamedlemmer:
 • Harald Rosåsen
 • Terje Andreassen