Eldrerådet 2015 - 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Utvalg, råd og nemnder 2015 - 2019

Medlemmer:

  • Rasmus Kydland, leder
  • Anne Sofie Fossland, nestleder
  • Karla Andersen
  • Kirsti G. Mathiassen
  • Petter Kjølleberg
  • Inger Skarstad Olsen
  • Magne Abrahamsen

Varamedlemmer:

  • Iren Malmo
  • Frøydis Vedahl