Kontrollutvalgets medlemmer

Publisert . Sist endret . i kategorien Utvalg, råd og nemnder 2015 - 2019

Følgende personer er valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019:

Johnny Deisz (leder) personlig vara: Jane Arnesen
Richard Ivar Buch, personlig vara: Thales Torkildsen
Martin Reinertsen, personlig vara: Jorunn Gjersdal
Elisabeth Stølen (nestleder), personlig vara: Magne Abrahamsen
Randi Eik, personlig vara: Osmund Viken
 
Sekretariat for kontrollutvalget
Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
 
Kontaktperson:
Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post:
Telefon: 90 95 62 46 eller 38 35 52 77
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal