Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Slik forhåndsstemmer du

Publisert . Sist endret . i kategorien Forhåndsstemming

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Slik forhåndsstemmer du:

Hvis du stemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Oppholder du deg i utlandet?

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme. Les om hvordan du forhåndsstemmer i utlandet: Stemme i utlandet

Valgkort

Publisert . Sist endret . i kategorien Forhåndsstemming

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og raskere for deg å stemme. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.
Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Legitimasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Forhåndsstemming

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet

Hjemmestemme

Publisert . Sist endret . i kategorien Forhåndsstemming

Ambulerende stemmegivning.

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet kan du søke valgstyresekretariatet om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det to godkjente stemmemottakere fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndstemmen.

Ta kontakt med kommunen på telefon 38 38 20 00 for nærmere informasjon.

Stemmeperiode

Publisert . Sist endret . i kategorien Forhåndsstemming

Tidligstemmegivning
Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 3. juli til og med 9. august kan du stemme på Servicekontoret på Farsund rådhus. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemmegivning
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 8. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet.

I Farsund kan du forhåndsstemme på Servicekontoret på Farsund rådhus mandag til fredag i alminnelig åpningstid som er fra kl. 08:00 - 15:00.

I tillegg vil vi ha utvidet åpningstid på Servicekontoret, disse tidspunktene vil bli annonsert senere.

Det vil også bli forhåndsstemming ved Listaheimen, Farsund omsorgssenter og på Eilert Sundt videregående skole, tidspunkt vil bli annonsert senere.