Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Reguleringsplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Reguleringsplaner

Kommunen sikrer at utbygging, bruk og vern i kommunen er basert på en enhetlig plan, Kommuneplan for Farsund. Kommuneplanen bestemmer blant annet hvor nye boligfelt skal ligge, hvor industriområder skal ligge, hvor mange småbåthavner det skal være i kommunen osv. Kommuneplanen bestemmer også hvilke områder som ikke skal utbygges, men beholdes som landbruksjord eller friluftsområder.
For all utbygging i kommunen skal det i tillegg lages en mer detaljert plan som sier noe om hvordan utbyggingen skal skje for det enkelte området. Dette gjøres i en reguleringsplan. Gjennom reguleringsplanprosessen fastlegges det hvor veier, bygg, friluftsområder med mer skal plasseres innenfor området. Et annet viktig mål for regulering er at man får kartlagt eventuelle konflikter gjennom kontakt med berørte grunneiere, regionale myndigheter, organisasjoner og innbyggere i kommunen.
 
Reguleringsplanprosessen skal fremme:
 
• Aktiv medvirkning fra grunneiere, berørte organisasjoner, interessegrupper og personer.
• Offentlig debatt
• Informasjon
• Kartlegging av problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt
• Bedre saksopplysning
• Ønsket om en plan med maksimal aksept hos et flertall av de som berøres.
• Kommunen har utarbeidet en veileder for publikum som ønsker å sette seg litt inn i hvordan fremme en reguleringsplan eller hvordan gi innspill/merknad/klage til en reguleringsplan. Veilederen heter "Reguleringsveileder for publikum" og finnes til høyre på denne siden.
 
Departmentet har en veileder for reguleringsplaner, den finner du her: Reguleringsplan
 
Oversikt over alle reguleringsplaner på nett finner du på følgende lenke: Planarkiv
 
Planforslag og merknader til planforslag sendes til:
E-post:
eller
Farsund kommune
Postboks 100
4552 Farsund kommune