Reglement for godtgjøring til kommunalt folkevalgte

Publisert . Sist endret . i kategorien Politiske reglement

- Vedtatt av kommunestyret 14.12.93, sak 127, gjeldende fra 01.01.94.
- Endret av kommunestyret 04.06.96, sak 85, gjeldende fra 01.01.96.
- Revidert av kommunestyret i møte 27.06.00, sak 48, gjeldende fra 01.07.00.
- Revidert av kommunestyret i møte 22.05.01, sak 32, gjeldende fra 01.07.01.
- Revidert av kommunestyret i møte 28.08.07, sak 75, gjeldende fra 01.10.07.
- Revidert av kommunestyret i møte 21.6.2011, sak 53, gjeldende fra 01.10.11
- Revidert av kommunestyre i møte 10.9.2015, sak 52, gjeldende fra 01.10.15 
 
pdfReglement for godtgjøring til kommunalt folkevalgte