Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Ordfører

Publisert . Sist endret . i kategorien Ordfører

2016 Arnt Abrahamsen hode med kjedeOrdføreren i Farsund er valgt i kommunestyrets konstituerende møte 15.10.2015, og ordførerens funksjonstid faller sammen med kommunestyrets, som er fire år.

Arnt Abrahamsen er ordfører i Farsund. 

Han representerer Arbeiderpartiet.

Ordføreren er valgt for perioden 2015 - 2019.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

 Ordføreren er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.
 
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der ordføreren er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom ordføreren fratrer endelig, foretas det nyvalg.
 
Varaordfører er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon og sykdom eller når ordføreren ikke kan være til stede.
 
Torrey Skeibrok (KrF) er varaordfører i Farsund kommune.
 
Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Telefon: 38 38 20 09
Telefaks: 38 38 20 01
Ordførerens e-post adresse er: