Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Innkalling og møtebøker fra kontrollutvalgets møter

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontrollutvalgets møtedokumenter

Møteplan: Innkallinger:  Protokoller:  Vedlegg/referatsaker:
2017:      
15.febr. 2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_15.02.17.pdf  pdfMøtebok_15.02.17_forslag.pdf  
26.4.2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_26.04.17.pdf  pdfMøtebok_26.04.17.pdf  
27.09.2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_27.09.17.pdf  pdfMøtebok_27.09.17.pdf  
22.11.2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_22.11.17.pdf    
2018:      
23.4.2018  pdfSakshefte_Farsund_KU_23.04.18.pdf    pdfSignert_revisjonsberetning_2017.pdf

Møtested og møtestart fremgår av hver enkelt innkalling.