Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunetyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

 
Sekretariat for kontrollutvalget
Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
 
Kontaktperson:
Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post:
Telefon: 90 95 62 46 eller 38 35 52 77
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal
 
Kontrollutvalgets medlemmer

 

Innkalling og møtebøker fra kontrollutvalgets møter

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontrollutvalgets møtedokumenter

Møteplan: Innkallinger:  Protokoller:  Vedlegg/referatsaker:
2017:      
15.febr. 2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_15.02.17.pdf  pdfMøtebok_15.02.17_forslag.pdf  
26.4.2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_26.04.17.pdf  pdfMøtebok_26.04.17.pdf  
27.09.2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_27.09.17.pdf  pdfMøtebok_27.09.17.pdf  
22.11.2017 pdfInnkalling_Farsund_KU_22.11.17.pdf    
2018:      
23.4.2018  pdfSakshefte_Farsund_KU_23.04.18.pdf    pdfSignert_revisjonsberetning_2017.pdf

Møtested og møtestart fremgår av hver enkelt innkalling.