Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kommunale planer

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunale planer

 
Kommunal planstrategi 2016 - 2019.
 
Kommuneplaner:
• Samfunnsdel 2018 - 2030
 
Kommunedelplaner areal:
• Farsund - Lista (2018)
• Lista fly og næringspark (2001)
• Lundevågen (2004)
• Loshavn-Eikvåg (2008)
• Herad-Spind (2014)
• Kystsonen i Spind (2016)
• Sykkel (2015)
 
Sektorovergripende planer:
• Næringsplan (2014)
• Energi- og klimaplan Lister 2009 vedtatt av Farsund kommunestyre 16.06.2009
• Folkehelse og likestilling (2015)
 
Tema- og sektorplaner:
• Trafikksikkerhetsplan (2016)
• Helse og omsorgsplan (2018)
• Kulturplan (2012)
• Visjonsplan for teknisk sektor (2015)
• Plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg 2018-21
 
Dokumentene finner du her: Kommunale planer