Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Meddommer

Publisert . Sist endret . i kategorien Meddommer

Hvilke oppgaver har en meddommer?
Meddommere/lagrettemedlemmer har en unik sjanse til å være deltakere på et viktig samfunnsområde.
Vervet som meddommer i Lister tingrett eller Agder lagmannsrett innebærer at du er en av flere lekdommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.
Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre lekdommere vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/juryesaker.

Hva forplikter du deg til som meddommer?
Du kan regne med å bli innkalt en til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.
Vervet som meddommer/lagrettemedlem er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet normalt fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Det blir gitt godtgjøring for eventuelt trekk i lønn.

Hvem kan være meddommere/lagrettemedlemmer?
I hovedsak skal meddommere/lagrettemedlemmer være vanlige innbyggere som er innført i folkeregisteret i kommunen. Det er et krav at de som velges er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1. 2013. I tillegg må de som velges ha tilstrekkelige norskkunnskaper. Utfyllende bestemmelser finnes i domstolloven.

Ta kontakt
e-post:

eller på telefon:
Jorunn Syvertsen 38 38 20 13

Mer informasjon om vervet finner du på www.domstol.no/lekdommer.