Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Konfliktrådet

Publisert . Sist endret . i kategorien Konfliktråd

Kommunalt oppnevnt medlem i Konfliktrådets oppnevningsutvalg er avdelingsleder ved Servicetorget. Servicetorget er også behjelpelig med informasjon og formidling av kontakt til Konfliktrådet. 

Hva er konfliktrådet?

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Det er frivillig for alle parter å møte i konfliktrådet. Konfliktrådet er gratis og har rask behandlingstid.
Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om et lovbrudd eller en sivil konflikt. I meklingen brukes dialogen, slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. I konfliktrådsmøtet har du selv innflytelse på hva som skal stå i avtalen, hva som må til for å gjenopprette skaden.
Hvis du er usikker på om du ønsker et møte – eller bare har spørsmål – ta kontakt med Konfliktrådet i Agder. Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon:
Konfliktrådet i Agder
Postadresse: Postboks 744, 4666 Kristiansand
Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 16, 4.etg., Kristiansand
Telefon: 22 77 70 60
E-post:

 
Relaterte dokumenter:
 
Lenker: