Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Forliksråd

Publisert . Sist endret . i kategorien Forliksråd

Forliksrådet er meklingsinstans og domstol, og behandler sivile saker.

Pengekrav og andre sivilrettslige krav kan fremmes for forliksrådet for å oppnå forlik eller for å kreve dom for at kravet er rettsgyldig.

Både forlik og dom i forliksrådet kan søkes tvangsfullbyrdet hos namsmannen.

Forliksrådets sekretariat er politiet.

Du kan ta kontakt på tlf. nr. 38 39 58 00

Adressen er Barbros gate, Gåseholmen i Farsund