Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Jordbruk

Publisert . Sist endret . i kategorien Jordbruk

Farsund er den største jordbrukskommunen i Vest-Agder. Jordbruksareal i drift er ca. 32 000 daa (2009).
 
På Lista ligger forholdene til rette for intensiv jordbruksdrift og her er det store og veldrevne gardsbruk. Viktigste produksjoner er melk og kjøtt (storfe/kjøttfe og svin), i tillegg dyrkes det en god del korn. Andre produksjoner er småfe, poteter, grønnsaker, egg m.m.
 
Kommunens oppgaver innen jordbruket:
• Arealforvaltning
• Økonomiske virkemidler/tilskuddsforvaltning
• Næringsutvikling
• Samarbeid og synliggjøring av næringen