Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Informasjon - søknad om barnehageplass/endring eller oppsigelse

Publisert . Sist endret . i kategorien Søke/endre/oppsigelse

Trenger du barnehageplass for ditt barn har vi mange gode og varierte tilbud!
 
Fra 01.01.09 er det vedtatt en lovfestet rett til barnehageplass. Retten gjelder:
  • Barn som fyller et (1) år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samme år.
  • Barnet har rett på plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Retten gjelder ved søknad om plass innen fristen ved hovedopptak.

De barna som allerede har plass i barnehage, har plassen til den sies opp skriftlig.

Søknad om barnehageplass:
 
Klikk her for elektronisk søknadsskjema: Barnehage - ny plass og endring 
 

Alle barnehagene i Farsund kommune samarbeider om opptak av barn.
En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass og endring av plassens størrelse både til private og kommunale barnehager på felles elektronisk søknadsskjema.
Barnehageenheten koordinerer opptaket mellom barnehagene.

Når søknaden er mottatt i kommunen sendes en epost bekreftelse til søker.

Trenger du hjelp til utfylling av elektronisk søknadsskjema eller har du ikke mottatt epost bekreftelse på mottatt søknad kan kommunens servicetorg kontaktes.

Barn og foresatte som ikke har fødsels- og personnummer bes henvende seg på servicekontoret, rådhuset.
Dette gjelder for mottaksbarn, utenlandsadopsjon og tilflyttere fra andre land.

Det kan ikke søkes om barnehageplass for barn som ikke er født. 

Hovedopptak

- kommunen har et hovedopptak pr år med søknadsfrist 1. mars

Søknad om barnehageplass – ny søknad:
Nye søkere til barnehageplass eller søkere som ønsker å bytte barnehage må søke om ny barnehageplass.
Søknad om barnehageplass gjelder for inneværende barnehageår. Det må sendes ny søknad ved hovedopptak dersom en ikke er tilbudt plass i løpet av søknadsåret.
 
Spesielle hensyn – ved ny søknad:
De private og kommunale barnehagene har noe ulike opptakskriterier. Se Opptakskriterier - opptakskrets for den enkelte barnehages kriterier. Opptakskriteriene legges til grunn ved søknad der spesielle hensyn kan gi fortrinn til barnehageplass.
Søkes det etter opptakskriteriene, må dette dokumenteres, jfr. pkt. om spesielle hensyn i søknadsskjemaet.
Dokumentasjonen må sendes pr. post, vedlagt epost bekreftelse eller hevnisning til barnets navn og fødselsnummer.
Uten dokumentasjon blir søknaden behandlet som en ordinær søknad om barnehageplass.
 
Endring av plassens størrelse:
Gjelder barn som har barnehageplass, men som ønsker å endre dager og/eller antall dager i den barnehagen de allerede har plass i. Ved hovedopptak prioriteres disse søknadene framfor nye søknader, forutsatt at søknaden er mottatt innen 1. mars.
Ved interne endringer søkes det om endring på felles elektronisk søknadsskjema.

Søknad om barnehageplass og endring av plassens størrelse utenom hovedopptak

Det kan også søkes om barnehageplass og endring av plassens størrelse utenom hovedopptak. Søknaden blir liggende på venteliste inntil det blir ledig plass.
Søknad om barnehageplass gjelder for inneværende barnehageår. Det må sendes ny søknad ved hovedopptak dersom en ikke er tilbudt plass i løpet av søknadsåret.

Rett til barnehageplass gjelder ikke ved søknad utenom hovedopptak. 

Oppsigelsesregler

Barnehagens oppsigelsesregler gjelder fra det tidspunkt dere har takket ja til barnehageplass.
For øvrige opplysninger om oppsigelse av barnehageplass vises det til den enkelte barnehages vedtekter.

Mer informasjon om barnehagene finner du under den enkelte barnehage: Barnehager