Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Barnehage

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnehage

Tjenesteområdet omfatter funksjonene Kommunale barnehager og Styrket tilbud til førskolebarn.
 
Formålet med tjenesten er barnehagevirksomhet, iht Barnehagelovens §1 og 2.
 
De kommunale barnehagene er:
• Sunde barnehage
• Borhaug barnehage
 
I tillegg er det 8 private barnehager i kommunen. Fra høsten 2018 er det 7 private barnehager da Espira Varbak slås sammen med Espira Husebyparken. Oversikt og informasjon om den enkelte barnehage finnes her: Barnehager
 
Inn under Barnehageenheten er også lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget og tilsyn, veiledning og samarbeid med de private barnehagene, likeverdig behandling, samordnet opptak m.m.
Barnehage er en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet, der Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Enhetens visjon er: Hvert barn er unikt!
 
Barnehagene i Farsund skal alltid være i utvikling, pedagogisk og organisatorisk, og være åpne for refleksjon, veiledning og dialog.
Barnehagestrukturen i kommunen er mangfoldig med mange ulike driftsmodeller.
 
Barnehagene gir fleksible tilbud om hele og flere typer delte plasser for barn i alderen 0 – 5 år.

Kontaktinformasjon:

Enhet for barnehager