Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
 

Strandtorn - Farsunds kommuneblomst

Publisert . Sist endret . i kategorien Strandtorn - Farsunds kommuneblomst

strandtorn1Farsunds kommuneblomst er Strandtorn (Eryngium maritimum), en plante i skjermplantefamilien og blomstrer i august/september med vakre ametystblå kronblader. Strandtorn finnes på sanddynemark, en sjelden naturtype i Norge, svært viktig for biologisk mangfold.
Den har et dekke av voks for å hindre uttørring og slitasje fra flygesand.
For å få feste og nok vann, har den et kraftig rotsystem. Tornene beskytter den mot beiting, for ingen tar vel et bit av disse!
Frøenen hos strandtorn spres ved at de fester seg til forbipasserende dyr. Stengelen kan også brekke for så å bli blåst av vinden til en grop eller et gjerde der den kan slippe førene. Planten er flerårig. Den øverste delen av planten forsvinner om vinteren, mens den nederste delen spirer på nytt om våren.

Over 90% av den norske bestanden av strandtorn vokser i dag på Lista. Strandtornen finnes fra Norge til Nord-Afrika. Dessverre begynner den å bli svært sjelden i Norge. Dette skyldes ferdsel, fjerning. Gjødsling og gjengroing. Strandtorn er en fredet, og en sterkt truet art her i landet. Bare se, men ikke røre!

Farsund kommunestyre vedtok i møte 5.3.2013, sak 13/17 å bytte sin kommuneblomst fra gyvel til strandtorn.

strandtorn6