Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

ved bensbakkene

Bøensbakkene (bygd 1899 - 1904)

Publisert . Sist endret . i kategorien Bøensbakkene (bygd 1899 - 1904)

Restaurert turvei på veghistorisk grunn. Bøensbakkene ble i kulturminneåret valgt til Farsund kommunes offisielle kulturminne. Veien er restaurert og åpnet som turvei.
 
Historikk:
Bøensbakkene er en del av den gamle kjøreveien mellom Farsund og Sande i Herad. Veien ble bygget i årene 1899 - 1904 og var i sin tid beryktet som kjørevei på grunn av smal vei med få møteplasser.
Bøensbakkene er en svært spesiell veistrekning der den snor seg opp etter fjellsiden, delvis på ei fjellhylle og delvis sprengt inn i fjellet. Fjellsidene langs veien går stupbratte både opp- og ned.
Bøensbakkene ble stengt som kjørevei i 1965 da den eksisterende fylkesveien ble åpnet.
Strekningen Straumen - Bøensbakkene er Agders lengste med bevarte stabbesteiner.

 
Restaureringen:
Restaureringen av Bøensbakkene ble utført som et samarbeid mellom Farsund kommune og Statens vegvesen. Restaureringsarbeidet tok til høsten 2002 etter at Farsund kommune fikk tilskudd fra Norsk Vegmuseum.
Arbeidet var krevende på grunn av spesielle og vanskelige arbeidsforhold og veiminner som det var viktig å ta vare på.
Restaureringsarbeidet ble ferdigstilt i mai 2003.

 
La turen gå til Straumen fra Sande
Foruten den spesielle Bøensbakken med sin flotte utsikt over fjorden Framvaren, anbefales hele strekningen fra Straumen til Sande som turvei.
Ved Straumen går veien gjennom et naturreservat med fredet eikeskog. Herfra vil du oppleve en variert natur i idylliske omgivelser langs østsiden av terskelfjorden. Veien går videre over Bøensbakkene og til Sande.
Hele strekningen utgjør en tur på om lag 6 kilometer.
En veistrekning med spesielle kvaliteter
Veistrekningen innehar en rekke spesielle kvaliteter. Blant annet finnes mange ulike sikringstyper som viser endringer i sikringstyper gjennom veiens bruksperiode.
Man bør også legge merke til partier med føringsplank i eik montert langs stabbesteinene. Langs veiens innerkant finnes en svært spesiell steinsatt grøfteforsterkning laget på en svært nøysom måte.
Ved foten av stigningen finnes i tillegg en hestedrikke, også denne av stein.
Midt i stigningen finnes en foss som er kledd inne av en fangvegg i eik. Fangveggen leder vannet inn i en steinsatt stikkrenne.
 
Velkommen til Bøensbakkene. En unik natur- og kulturopplevelse!