Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

vestbygda

Flytte til Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Flytte til Farsund?

Ledig arbeid:
De største arbeidsgiverne er Farsund kommune og Alcoa Lista.
Finn ledige stillinger og informasjon på NAV/stillinger
 
Barnehage:
Kommunen har full barnehagedekning. Les mer: Barnehage
 
Skole:
Kommunen har barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Les mer: Oppvekst og kultur og Lister videregående skole.
 
Tomter til salgs:
 
Næring
Farsund kommune har tilnærmet dobbelt så stor andel av sine innbyggere i primærnæringene og industrien som fylket totalt.
For de øvrige næringsgruppene har Farsund en lavere andel enn fylket som helhet. Forskjellen er størst innenfor privat og offentlig tjenesteyting, varehandel, bygg og anlegg er også betydelig lavere enn fylket totalt.
Med den næringssammensetningen kommunen nå har fått, er kommunesamfunnet særdeles avhengig av storindustrien. Det er derfor en hovedutfordring for kommunen å legge til rette for en utvikling som:
 
• Fremmer et variert næringsliv
• Sikrer eksisterende bedrifter rammevilkår og utviklingsmuligheter som gir trygge og stabile arbeidsplasser for lokalsamfunnet.
 
Kommunen har en vedtatt næringsplan som danner grunnlaget for kommunens næringspolitikk. Planen revideres/rulleres. I tllegg til arbeidet med næringsplanen er det gjennom sitt arbeid med arealplan og reguleringsplaner at kommunen tilrettelegger for næringsutvikling.
 
 
For mer informasjon kontakt oss på telefon 38 38 20 00 eller e-post:
Henvendelser vedrørende næringsutvikling/nyetableringer/prosjekter kontakt Farsund365 v/leder Patricia Hartmann
Telefon.: +47 900 83 555
E-post: