Bidra frivillig

Publisert . Sist endret . i kategorien Bidra frivillig

Mange innbyggere ønsker å bidra til integrering slik at flyktningene blir en del av kommunen, sitt eget nærområde og arbeidslivet. Det er avgjørende at den enkelte innbygger i kommunen bidrar slik at flyktninger kan bli en del av lokalsamfunnet.

Farsund Frivilligsentral er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet; noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. I forbindelse med økt antall enslige mindreårige asylsøkere til Farsund er det blant annet behov for flere representanter og verger.

Vi oppfordrer alle frivillige lag og foreninger som arbeider i kommunen med frivillig arbeid og hjelp til de som trenger det til å ta kontakt så frivilligsentralen virkelig kan være en formidler av frivillig arbeid.

For ytterligere informasjon: Farsund frivilligsentral

Ønsker du å gi bort noe, det kan være klær, sko, leketøy eller andre ting du ønsker bidra med, så har dessverre ikke kommunen anledning til å ta i mot, lagre og distribuere dette. Ta derfor kontakt med frivilligsentralen eller ett av mottakene direkte og spør om behovet:
Husebyparken statlige mottak- telefon mottaksleder: + 47 902 88 643
Lista statlige EM-mottak - telefon mottaksleder: + 47 38 34 60 00
Åpta akuttmottak – telefon mottaksleder: + 47 40 40 12 51