Flyktningsituasjonen i Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Flyktningsituasjonen

Farsund kommune er vertskommune for to ordinære asylmottak og bosetter i tillegg et økende antall flyktninger. I tillegg er det etablert et akuttmottak ved Åpta Camping. Situasjonen påvirkes av mange forhold, og den må forventes å være i endring.

Les mer under menypunktene i høyrekolonnen.