Borgerlig vielse (gjelder fra 1.1.2018)

Publisert . Sist endret . i kategorien borgerlig vielse

Vigsel
Farsund kommune gjennomfører vielser fredager fra kl. 11:00 - 14:00 og enkelte lørdager (i 2018: 26. mai, 23. juni, 7. juli og 11. august). Det legges ikke opp til vielser på såkalte røde dager, ei heller på "inneklemte" dager.
 
Farsund kommune tilbyr vielser også til brudepar som er bosatt i andre kommuner.
 
Vielser i kommunal regi (fredager) finner sted i Festsalen på Husan (Farsund rådhus). Det åpnes for at vielser kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med vigsler. Det forutsettes at kostnader ved et annet vielsessted dekkes av brudeparet.
 
Farsund kommune tar ikke betalt for vielser som avholdes innenfor normal arbeidstid og på Farsund rådhus. For vielser utenfor normal arbeidstid inkludert lørdager, og for vielser ved annet vielsessted enn Farsund rådhus, betales et gebyr på kr. 1.000,-.
 
Vigslere i Farsund kommune:
  • Arnt Abrahamsen
  • Torrey Skeibrok
  • Jorunn Syvertsen
Kontakt:
Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Farsund kommune på e-post: eller på telefon 976 75 187.
 
Erklæring og attester:
Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.
 
Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Farsund kommune v/politisk sekretariat, postboks 100, 4552 Farsund eller leveres på rådhuset seneste to uker før vielsen.
 
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 
Her finner du skjema og veiledning: Skatteetaten.no
 
Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10 - 15 minutter før avtalt tid for vielse (oppmøtested avtales nærmere med den som skal vie dere). Brudeparet må vise legitimasjon før seremonien starter, gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.
 
Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk, for andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 
Seremonien varer vanligvis i 10 - 15 minutter. Selve vielsen foregår ved at viglseren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vielsesprotokollen.
Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starer. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.
 
Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette. Vigsleren kan også stå for diktlesning dersom dette er ønskelig.
 
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.