Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Nyhetsbrev Listaheimen nr. 3 - 2018

23-04-2018 Siste nytt

I nyhetsbrev nr 3 fra Listaheimen kan du lese mer:

Les mer...

Vedrørende influensaepidemi ved Farsund …

20-04-2018 Siste nytt

Farsund omsorgssenter er nå «friskmeldt» Det er ikke bekreftet flere syke ved Farsund omsorgssenter. Beboere er nå på bedringenes vei. Vi ønsker velkommen til publikum og pårørende til igjen å...

Les mer...

Min renovasjon - last ned gratis app til…

19-04-2018 Siste nytt

Ønsker du å vite når avfallet blir hentet eller hvor nærmeste returpunkt for glass/metallemballasje er? Eller når gjenvinningsstasjonen er åpen?Renovasjonsselskapet har nå klargjort en app for innbyggerne i Farsund og...

Les mer...

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle …

17-04-2018 Siste nytt

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon...

Les mer...

Sykle til jobben 2018

17-04-2018 Siste nytt

 Farsund kommune tilbyr i år alle innbyggere og alle som jobber i Farsund kommune gratis deltakelse i «Sykle til jobben». Aksjonen starter 19. april.

Les mer...

Spørreundersøkelse - Monsteruke Farsund …

16-04-2018 Siste nytt

Denne uka har Farsund ungdomsskole "monsteruke", en uke der alle elever skal lære om plastikk og havet. En gruppe har fått i oppgave å lage en spørreundersøkelse som går på holdninger...

Les mer...

Ny bro over Oteråna i Havika

16-04-2018 Siste nytt

Endelig er ny bro på plass over Oteråna. Elva har delt kyststien i to. Den skifter stadig løp og har vært utfordrende å passere. Med den nye broa er de...

Les mer...

Kunngjøring av vedtatte kommuneplaner

10-04-2018 Siste nytt

Farsund kommunestyre har i møte 08.03.18 vedtatt følgende planer: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30 Planens omfatter visjon, mål og strategier og beskriver en ønsket utvikling av kommunen og kommunesamfunnet frem mot år 2030. Kommunedelplan...

Les mer...

Farsund kulturskole - søknadsfrist 15. a…

10-04-2018 Siste nytt

Farsund Kulturskole tilbyr instrumental- og vokalundervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig og en individuell undervisningstime varer i 20 min. Det er mulig å søke om å...

Les mer...

Influensaepidemien ved Farsund omsorgsse…

09-04-2018 Siste nytt

Influensaepidemien er i ferd med å avta i forhold til de som først ble syke, men vi har fortsatt noen få nye tilfeller. Det er iverksatt den beste behandling vi...

Les mer...

Utbrudd av Influensa type A ved Farsund …

07-04-2018 Siste nytt

Flere beboere ved Farsund omsorgssenter fikk sist uke symptomer som ga mistanke om influensa. Det er nå bekreftet at mer enn 10 beboere er blitt smittet med Influensavirus type A...

Les mer...

17. mai - folketog og salg

06-04-2018 Siste nytt

Lag og foreninger som ønsker å delta i folketoget bes melde dette innen 20. april. Dette for at komiteene kan sette opp rekkefølge for toget. Lag, foreninger og private som ønsker...

Les mer...

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!